czwartek, 6 sierpnia 2015

Mury miejskie w Koszalinie cz. 4

Ostatnia część spaceru wzdłuż koszalińskich murów rozpoczyna się przy ul. Bogusława II a kończy przy budynku Straży Pożarnej [Jednostka Ratowniczko Gaśnicza nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie]. Mury stoją przy chodniku wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego.

Mury miejskie w Koszalinie cz. 3

Widok na mury miejskie ciągnące się wzdłuż ul. Marii Ludwiki z Parku im. Książąt Pomorskich "A". Pomiędzy murami w parku a tymi przy ul. Marii Ludwiki, tu gdzie teraz jest ul. Młyńska, znajdowała się brama młyńska.

Mury miejskie w Koszalinie cz. 2

Mury miejskie ciągną się od garaży przy ul. Grodzkiej do ul. Młyńskiej wzdłuż Parku im. Książąt Pomorskich "A".

Mury miejskie w Koszalinie cz. 1

Pierwsza część z czterech spaceru wzdłuż murów miejskich w Koszalinie, który odbyłem 19 kwietnia tego roku.