piątek, 7 grudnia 2012

Fundatorzy pomnika 20-lecia

Poniżej przedstawiam listę fundatorów [instytucji, firm, związków zawodowych i osób prywatnych] pomnika 20-lecia, zwanego także pomnikiem Byliśmy - Jesteśmy - Będziemy. O samym pomniku można poczytać na stronie Pomników Koszalina. Fundatorzy byli publikowani w Głosie Koszalińskim od grudnia 1964 roku do marca 1965 roku. Według moich obliczeń udało się uzbierać kwotę 92685,76 złotych - nie są tu wliczone wszystkie prace które zostały wykonane społecznie.
Nie mam żadnej pewności że lista jest pełna we wszystkich fundatorów pomnika.


Kwota Fundator
980 Bałtycka Brygada WOP
225 Bałtycki Teatr Dramatyczny
210 Bank Inwestycyjny, pracownicy
259 Bank Rolny, załoga
300 Biuro Handlowe ZSS "Społem"
220 Biuro Zbytu Drewna [skład handlowy nr 2]
500 Cech Rzemiosł Różnych
294 Długoterminowe Sanatorium Przeciwgruźlicze, załoga
604,51 Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych, pracownicy
17003 Fabryka Urządzeń Budowlanych
30 Franciszek Urlań
290 Fundusz Wczasów Pracowniczych
600 Gazownia Miejska
200 Gminna Spółdzielnia w Sianowie, załoga
334 Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa, zarząd
100 Grupa ZMS Mielno-Uniesty
290 I Odział Miejski NBP, rada zakładowa
233 II Oddział Miejski NBP
1000 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Boninie
224 Jednostka Wojskowa
553 Kazel
375 KMiP PZPR
300 Koło Łowieckie "Jeleń"
145 Koło Młodzieży Wojskowej przy Komendzie Garnizonu
500 Koło ZPT
298 Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej
2846 Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej, Komitet Zakładowy PZPR
100 Koszalińska Centrala Materiałów Budowlanych
1000 Koszalińska Fabryka Mebli, załoga
583,6 Koszalińska Jednostka KBW, żołnierze i członkowie rodzin wojskowych
500 Koszaliński Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku
1000 Koszaliński Zakład Kruszyw Mineralnych, załoga
415 Koszalińskie Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym
400 Koszalińskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne
636 Koszalińskie Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa
636 Koszalińskie Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Rolnictwa, załoga
1000 Koszalińskie Przedsiębiorstwo Wylęgu Drobiu, załoga
101 Koszalińskie Zakłady Gastronomiczne
1000 Koszalińskie Zakłady Kruszyw Mineralnych
201 Koszalińskie Zakłady Piwowarsko-Słodowe
550 Kuratorium Okręgu Szkolnego, pracownicy
995 KZG
257 Liceum dla Pracujących, samorząd uczniowski
170 Liceum Pedagogiczne
60 Liceum Pedagogiczne, uczniowie klasy II b
919 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
136 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sianowie
511 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
388 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
20 ob. Czupajło z Sianowa
100 ob. J. Malczewski
608 Obwodowy Urząd Telekomunikacyjny
964 Oddział PKS
350 Oddział Wojewódzki NBP
249 Oddział Wojewódzki PCK
300 Odział ZBoWiD
2000 Okręgowy Oddział Związku Spółdzielni Mleczarskich
260 Okręgowy Ośrodek Metodyczny
269 ORS
245 Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Koszalinie, pracownicy
500 PGK Mścice
526 PGR Kładno, pracownicy
155 PGR Koszalin
300 PGR Łapienica
509 PGR Mielno
0 PGR Parsowo, załoga [ zadeklarowała wpłacić 800 zł - czy wpłaciła nie wiadomo]
500 PGR Strzepowo
500 Płytolen, dyrekcja
1516 Płytolen, załoga
1000 Polski Związek Motorowy
300 Powszechna Kasa Oszczędności, załoga
1400 Prezydium MRN, pracownicy
509 Prezydium PRN
300 Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa Rolnego, Rada Zakładowa
245 Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego, załoga
10000 PSS "Pionier"
200 Rada Adwokacka
625 rejonowe Kierownictwo Robót Wodno-Meriolacyjnych, pracownicy
350 Rzemieślnicze Koło Terenowe PZPR
5692 Sianowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego
100 sklep "Chełmek", pracownicy
1164 Stowarzyszenie "PAX"
489,6 Szkoła Ćwiczeń przy Studium Nauczycielskim
180 Szkoła dla Pracujących nr 1
28,55 Szkoła nr 1, uczniowie klas III
1030 Szkoła Podstawowa nr 1
444 Szkoła Podstawowa nr 8
80 Szkoła Podstawowa w Parsowie
313 Szkoła Podstawowa w Świeszynie
59 Szkoła w Mielnie, uczniowie
865,5 Szpital Wojewódzki, pracownicy
321 Techniczna Obsługa Samochodów
100 Technikum Ekonomiczne, uczniowie klasy II b
40 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
100 UTSK
500 Wojewódzki Zarząd Aptek, załoga
251 Wojewódzki Zarząd Służby Zdrowia MSW
1100 Wojewódzki Zjednoczony Przemysł Terenowy Materiałów Budowanych, pracownicy
1000 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy [budynek warty]
206 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezji
459 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS
800 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego
300 Wojewódzkie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, zarząd
243 Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy "Prodet"???
130 Wojskowa Komenda Wojewódzka
316 Wydawnictwo Prasowe "Głos Koszaliński", pracownicy
1000 Zakład Produkcji i Usług Technicznych "Społem", pracownicy
300 Zakład Usługowo-Produkcyjny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
500 Zespół Szkół Zawodowych nr 1
40 Zespół Szkół Zawodowych nr 1, szczep harcerski przy szkole
410 Zespół Szkół Zawodowych nr 2
5000 Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług
120 ZSZ
50 ZSZ, uczniowie klasy I a
31 ZSZ, uczniowie klasy I d
205 ZSZ, uczniowie klasy II b
133 ZSZ, uczniowie klasy III a
86 ZSZ, uczniowie klasy III b
100 ZW TKKF
200 Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
500 Związek Nauczycielstwa Polskiego, zarząd okręgowy
500 Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa, zarząd okręgowy
167 Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przem. Teren., rada zakładowa
500 Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przem. Teren., zarząd okręgowy
500 Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości, zarząd okręgowy
500 Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych, zarząd okręgowy
260 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego, zarząd okręgowy

Dla porównania podaję ceny niektórych towarów w handlu w latach 1964 i 1965 na podstawie książki „Rocznik statystyczny województwa koszalińskiego 1966”.

Nazwa towaru
Cena
chleb żytni razowy
3 zł / 1 kg
mięso wieprzowe [łopatka]
36 zł / 1 kg
mleko spożywcze 2%
2,70 zł / 1 l
sól biała drobna
1,20 zł / 1 kg
herbata w opakowaniu "ulung"
7 zł / 50 g
piwo jasne poniżej 4,5% alkoholu
2,40 zł / 0,5 l
papierosy bezustnikowe sport
3 zł / 20 sztuk
papierosy bezustnikowe giewont
4,6 zł / 20 sztuk

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza